News and Notices

मिति दस्तावेज

समुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Wednesday, February 7, 2024 - 14:27

सिद्धिचरण नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, २०८० को प्रतिवेदन

Friday, February 2, 2024 - 17:10

सिद्धिचरण नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता-२०८० को समीक्षा बैठकमा सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकज्यूहरु उपस्थित भई दिने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, February 2, 2024 - 11:05

किसान सूचिकरण सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, January 31, 2024 - 10:43

तह वृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, January 31, 2024 - 10:04

आवश्यक कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुलाई जरुरी सूचना ।

Sunday, January 28, 2024 - 16:23

बुहारी छात्राहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, January 28, 2024 - 16:14

स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म)

Sunday, January 28, 2024 - 11:57

किसान सूचीकृत सहजकर्ता (कृषि गणक) पदको रोल नं कायम गरी छोटो सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, January 26, 2024 - 13:41

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रकाशित मिति : २०८०/१०/१०)

Friday, January 26, 2024 - 13:39

Pages