News and Notices

मिति दस्तावेज

सुपरिवेक्षक र गणक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-१९)

Wednesday, March 3, 2021 - 18:26

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति संशोधन गरिएको सूचना l

Monday, February 22, 2021 - 17:40

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Wednesday, February 17, 2021 - 12:28

सुपरिवेक्षक र गणक पदको (Short List) प्रकाशन गरिएको सूचना l

Tuesday, February 16, 2021 - 17:35

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 14, 2021 - 15:48

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ बैशाखदेखि ०७८ आषाढ मसान्तसम्म)

Sunday, February 7, 2021 - 11:17

करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग थापाथली, काठमाण्डौँको सूचना ।

Tuesday, February 2, 2021 - 16:19

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौले आ.व.२०७७/०७८ मा विभिन्न ६० वटा तालिमहरु संचालन गर्न लिइरहेको अनलाइन आबेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरेको सूचना l

Thursday, January 28, 2021 - 08:38

विज्ञापन करको दर ०७७।०७८

Friday, January 22, 2021 - 19:23

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सिद्धिचरण नगरक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना l

Thursday, January 21, 2021 - 16:22

Pages