News and Notices

मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रकाशित मिति : २०८०/१०/११) ।

Friday, January 26, 2024 - 13:36

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना।

Thursday, January 25, 2024 - 15:19

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना सहजकर्ता पदको पाठ्यक्रम

Sunday, January 21, 2024 - 13:44

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना (सिविआर) सहजकर्ता पदको दरखास्त फाराम

Sunday, January 21, 2024 - 13:43

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना ।

Sunday, January 21, 2024 - 13:41

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 18, 2024 - 16:00

सामुदायिक विद्यालयहरुले दिवा खाजा रकमका लागि माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, January 10, 2024 - 10:25

सिद्धिचरण नगरपालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता-२०८० सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 4, 2024 - 14:51

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०९/१७)

Tuesday, January 2, 2024 - 16:43

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०९/१७)

Tuesday, January 2, 2024 - 16:40

Pages