News and Notices

मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना, (अप्सरा एण्ड अनिल सप्लायर्स प्रा.लि.) l

Thursday, December 9, 2021 - 14:05

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना, (भावना सप्लायर्स, उदयपुर) ।

Thursday, December 9, 2021 - 14:04

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (कुन्तादेवी सप्लायर्स, सिद्धिचरण न.पा.१२, ओखलढुङ्गा) l

Thursday, December 9, 2021 - 14:03

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Thursday, December 9, 2021 - 13:14

मासु पसल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Friday, December 3, 2021 - 08:07

बंगुरको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Friday, December 3, 2021 - 08:06

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Friday, December 3, 2021 - 08:05

५०% (प्रतिशत) अनुदानमा पशुपन्छी फर्म सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Friday, December 3, 2021 - 08:04

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (भावना सप्लायर्स, उदयपुर)

Thursday, December 2, 2021 - 15:03

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (अप्सरा एण्ड अनिल सप्लायर्स प्रा.लि.)

Thursday, December 2, 2021 - 14:56

Pages