News and Notices

मिति दस्तावेज

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, November 21, 2021 - 16:26

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Thursday, November 18, 2021 - 19:13

नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, November 18, 2021 - 17:13

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Thursday, November 18, 2021 - 17:07

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०७/२८)

Sunday, November 14, 2021 - 17:29

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

Sunday, November 14, 2021 - 11:48

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको लिखित परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, November 12, 2021 - 13:59

विवरण सच्याउने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई सूचना ।

Tuesday, November 2, 2021 - 15:18

सामुदायिक स्वयम् सेवक आवश्यकता सम्बन्धी साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) को सूचना ।

Friday, October 29, 2021 - 11:18

अनधिकृत विदेशी नागरिक प्रवेश गर्न नदिने सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको निर्देशन (वडा कार्यालयहरु १२ वटै)

Friday, October 29, 2021 - 10:36

Pages