सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।

Dec 12 2021 - 12:09pm

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना, (अप्सरा एण्ड अनिल सप्लायर्स प्रा.लि.) l

Dec 9 2021 - 2:05pm

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना, (भावना सप्लायर्स, उदयपुर) ।

Dec 9 2021 - 2:04pm

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (कुन्तादेवी सप्लायर्स, सिद्धिचरण न.पा.१२, ओखलढुङ्गा) l

Dec 9 2021 - 2:03pm

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Dec 9 2021 - 1:14pm

मासु पसल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:07am

बंगुरको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:06am

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:05am

५०% (प्रतिशत) अनुदानमा पशुपन्छी फर्म सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:04am

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (भावना सप्लायर्स, उदयपुर)

Dec 2 2021 - 3:03pm

Pages