सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

समुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Feb 7 2024 - 2:27pm

सिद्धिचरण नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, २०८० को प्रतिवेदन

Feb 2 2024 - 5:10pm

सिद्धिचरण नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता-२०८० को समीक्षा बैठकमा सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकज्यूहरु उपस्थित भई दिने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 2 2024 - 11:05am

किसान सूचिकरण सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 31 2024 - 10:43am

तह वृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 31 2024 - 10:04am

आवश्यक कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुलाई जरुरी सूचना ।

Jan 28 2024 - 4:23pm

बुहारी छात्राहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 28 2024 - 4:14pm

स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म)

Jan 28 2024 - 11:57am

किसान सूचीकृत सहजकर्ता (कृषि गणक) पदको रोल नं कायम गरी छोटो सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 26 2024 - 1:41pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रकाशित मिति : २०८०/१०/१०)

Jan 26 2024 - 1:39pm

Pages