सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Goods/NCB/21/080/081 "Procurement and supply of agricultural machinery"

May 10 2024 - 1:31pm

सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

May 3 2024 - 1:32pm

विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)।

May 3 2024 - 1:22pm

वर्षे फलफुल विरुवा (कागती, सुन्तला, आँप, लिची, एभोकाडो) माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

May 3 2024 - 1:11pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, सूचना प्रकाशित मिति : २०८१/०१/२० ।

May 3 2024 - 12:23pm

औँषधी खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८१/०१/१९)

May 2 2024 - 4:43pm

खेलमैदान र फैलैचा निर्माण गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८१/०१/१९)

May 2 2024 - 4:41pm

कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८१/०१/१९)

May 2 2024 - 4:40pm

स्वत : प्रकाशन सूचना (२०८० माघदेखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म)

Apr 28 2024 - 3:49pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Goods/NCB/16/080/081 "Procurement of Agricultural Machinery"

Apr 28 2024 - 10:34am

Pages