सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सुपरिवेक्षक र गणक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-१९)

Mar 3 2021 - 6:26pm

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति संशोधन गरिएको सूचना l

Feb 22 2021 - 5:40pm

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Feb 17 2021 - 12:28pm

सुपरिवेक्षक र गणक पदको (Short List) प्रकाशन गरिएको सूचना l

Feb 16 2021 - 5:35pm

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना l

Feb 14 2021 - 3:48pm

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ बैशाखदेखि ०७८ आषाढ मसान्तसम्म)

Feb 7 2021 - 11:17am

करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग थापाथली, काठमाण्डौँको सूचना ।

Feb 2 2021 - 4:19pm

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौले आ.व.२०७७/०७८ मा विभिन्न ६० वटा तालिमहरु संचालन गर्न लिइरहेको अनलाइन आबेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरेको सूचना l

Jan 28 2021 - 8:38am

विज्ञापन करको दर ०७७।०७८

Jan 22 2021 - 7:23pm

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सिद्धिचरण नगरक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना l

Jan 21 2021 - 4:22pm

Pages