सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । (कक्षा ६ भन्दा माथि सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)

Jan 2 2024 - 4:37pm

भेटेरीनरी औषधी तथा स्टेशनरी सामग्री खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 

Jan 1 2024 - 2:09pm

विराज पिटर हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)

Dec 12 2023 - 11:24am

स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म)

Dec 9 2023 - 12:26pm

भेटनेरी औषधि खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Dec 6 2023 - 4:01pm

औषधि खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Dec 6 2023 - 3:57pm

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Dec 6 2023 - 3:52pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Nov 29 2023 - 8:33am

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (नगर अ.स.ई) र नगर प्रहरी जवान (महिला) पदको रोल नं. कायम गरी छोटो सूची तथा छनौट परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Nov 8 2023 - 3:14pm

सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालयको संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विवरण

Nov 8 2023 - 3:05pm

Pages