सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

उपस्थित भइदिने बारे

Apr 21 2024 - 11:04am

सिद्धिचरण नगरपालिका अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०८० को शैक्षिक तथ्याङ्क

Apr 18 2024 - 10:23am

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

Apr 9 2024 - 4:38pm

शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धमा

Apr 9 2024 - 2:19pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना । सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/१२/२७ "निगाले खोला बसाह केत्तुके सडक स्तरोन्नती" (Works/NCB/22/2080/81)

Apr 9 2024 - 12:19pm

स्काफफोल्डिङ् तालिम संचालन सम्बन्धी सुचना

Apr 8 2024 - 12:19pm

शै.स. २०८० को नगरपालिकास्तरीय आधारभूत तह (कक्षा ८) को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Apr 4 2024 - 3:24pm

विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे

Apr 2 2024 - 4:55pm

खाद्यान्न बालीको उन्नत धानको बीउ माग सम्बन्धी सुचना ।

Mar 31 2024 - 11:29am

OPD सेवा विस्तारको जानकारी सम्बन्धमा

Mar 28 2024 - 12:57pm

Pages