सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचनामा थप संशोधन गरिएको वारे सूचना।

Sep 6 2021 - 2:44pm

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sep 5 2021 - 3:17pm

कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sep 5 2021 - 3:14pm

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Sep 3 2021 - 1:56pm

वडा कार्यालय १२ वटै, बैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन l

Aug 31 2021 - 12:17pm

सुरक्षा आवास गृहको लागि सुरक्षा गार्ड पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०५/१५) l

Aug 31 2021 - 12:03pm

सुरक्षा आवास गृहको लागि सुरक्षा गार्ड पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०५/१५) l

Aug 31 2021 - 12:03pm

मनोविमर्शकर्ता पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८-०५-१३)

Aug 29 2021 - 2:47pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०५/०८)

Aug 24 2021 - 4:55pm

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Aug 17 2021 - 4:24pm

Pages